Một năm tốt lành cho The Star Entertainment Group Limited

Star Entertainment Group Limited đã chứng kiến ​​lợi nhuận ròng hàng năm tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 208,8 triệu đô la nhờ tổng doanh thu tăng 3,1%.

Tiếp tục đọc →