Ra mắt xổ số AEC do Thái Lan cân nhắc

AEC lottery launch considered by Thailand

Thái Lan đang xem xét khả năng tổ chức xổ số AEC để hỗ trợ cứu trợ các nước thành viên bị thiên tai tàn phá, theo các nguồn tin địa phương.

AEC lottery launch considered by Thailand

Tương tự như ở các nước phương Tây, xổ số khu vực sẽ có giải độc đắc, và theo Apirat Kongsompong, Chủ tịch Văn phòng Xổ số Chính phủ (GLO), tất cả các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ bán vé.

AEC lottery launch considered by Thailand

Các sản phẩm mới, đặc biệt là xổ số trực tuyến, đòi hỏi phải sửa đổi luật hiện hành, cũng sẽ được GLO chuẩn bị.

AEC lottery launch considered by Thailand

Theo Kongsompong, các sửa đổi sẽ được nội các xem xét trong 2-3 tháng tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *